«

Lotgenotengroep nabestaanden suïcide

Slachtofferhulp start in februari 2020 in Zwolle met een lotgenotengroep voor ouders van wie hun zoon of dochter is overleden door suïcide.

Daarnaast zal er op termijn een lotgenotengroep starten voor nabestaanden van wie de partner zichzelf van het leven heeft beroofd. Het streven is om ook deze groep het eerste kwartaal van volgend jaar te laten starten.

Voor beide groepen zijn nog plekken beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl of bel met 0900-0101.

Slachtofferhulp Nederland organiseert en faciliteert lotgenotenbijeenkomsten. Ieder jaar worden er een aantal lotgenotengroepen begeleid door lotgenotenbegeleiders. Per groep komt men 7 maal bij elkaar, om de twee weken. De bijeenkomsten duren ongeveer 2,5 uur en vinden meestal in de middag plaats. Deelname is kosteloos.

Een groep start zodra er minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden er door de lotgenotenbegeleiders verschillende onderwerpen aangeboden om te bespreken.

De nadruk ligt in de lotgenotengroep op ondersteuning en interactie tussen de deelnemers.

Het belang van lotgenotencontact is herkenning en erkenning van de eigen situatie door contact met andere lotgenoten met soortgelijke ervaringen.

Tenslotte kunnen lotgenoten kennis en praktische tips uitwisselen: Waar is meer informatie te vinden? Hoe kan ik omgaan met bepaalde situaties?

Voor meer informatie over welke lotgenotengroepen en opgave kunt u kijken op www.slachtofferhulp.nl of bellen met 0900-0101