Muziektherapie

Muziek heeft het vermogen om ons diep te raken. In muziek kunnen gevoelens een plek krijgen en genuanceerd uitgedrukt worden. Muziek kan ons op een veilige manier in contact brengen met onszelf. Veilig omdat je het moment van luisteren en stopzetten zelf in de hand hebt en omdat je het volume zelf kunt sturen. Muziek kan emoties oproepen, maar ook verzachten.

Naast het in contact komen met gevoelens, is het leren hanteren en doseren van gevoelens een centraal thema in de therapie. Je leert daarbij beter omgaan met je emoties.

De symbolische werking van muziek kan veiligheid brengen en helpend zijn bij de verwerking van heftige gebeurtenissen. Muziek kan in de plaats gezet worden van een persoon, voorwerp, gebeurtenis of ervaring. Een symbool valt niet samen met de werkelijkheid maar verwijst er slechts naar. Dit biedt een ingang om ervaringen die moeilijk onder woorden gebracht kunnen worden of verdrongen zijn, eerst op een symbolische, en daardoor minder bedreigende, manier uit te drukken. Dat is een helpende stap op weg naar traumaverwerking.

Muziek is tevens in staat om associaties bij mensen op te roepen. Dit kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn. Deze liggen niet bij voorbaat vast, zoals bij een herinnering het geval is, maar dienen zich opeens aan. Het kan daarbij gaan om onverwachte ontdekkingen en belevingen waar iemand zich eerst minder bewust van was. Hierin kunnen waardevolle aanwijzingen gevonden worden (als het ware een ‘sleutel’), die helpend kunnen zijn bij het verwerkingsproces.

Om te kunnen profiteren van muziektherapie is het absoluut niet nodig dat je een instrument kunt bespelen of muzikaal bent.
De therapie vindt individueel plaats. Er is tijd om te wennen en vertrouwen te krijgen in de therapeut. Stap voor stap zal deze samen met jou zoeken naar wat jij nodig hebt om de impact van het trauma op je leven te verminderen en om in het hier-en-nu meer ruimte te kunnen ervaren om te leven.