«

Vergoedingen 2023

Net als in 2022, heeft het ECTV ook voor 2023 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent echter niet dat de zorg bij ons niet wordt vergoed. Met een restitutiepolis wordt doorgaans de volledige behandeling of een groot deel hiervan alsnog vergoed.

Voor 2023 hebben een aantal zorgverzekeraars (waaronder VGZ en FBTO) echter besloten hun restitutiepolis drastisch te beperken, waardoor voor hun verzekerden per 2023 een beduidend lagere vergoeding geldt. In dit artikel vindt u hierover meer informatie:
https://zorgkrant.nl/management-en-beleid/16320-gaat-de-restitutiepolis-verdwijnen-en-daarmee-de-vrije-zorgkeuze

Wij adviseren u om goed te checken hoe u verzekerd bent voor zorg binnen de (ongecontracteerde) GGZ en welk deel van de kosten van de behandeling u vergoed krijgt. Tot 31 december 2022 is het nog mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar indien u de vergoeding van uw huidige verzekeraar voor 2023 te beperkt vindt.

Indien u momenteel een naturapolis heeft, kunt u ook nog tot eind december overstappen naar een restitutiepolis om aanspraak te maken op een hogere vergoeding van uw behandeling in 2023.

Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar en alle polissen in 2023: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Klik hier voor meer informatie over contractvrije psychologen: https://contractvrijepsycholoog.nl/over/