Extra vergoedingen

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf, een ongeval of een ramp, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding van het Fonds Slachtofferhulp. Wanneer u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf of u bent nabestaande van iemand die is overleden door geweld, dan kunt u ook contact opnemen met het schadefonds geweldsmisdrijven. Zij bieden slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld extra gemaakte kosten, zoals reiskosten of de kosten van uw eigen risico, betalen.

Heeft u een bijstandsuitkering en daardoor niet voldoende financiële middelen om het eigen risico en/of een deel van de behandeling zelf te betalen, dan kunt u zich ook wenden tot de Sociale Dienst voor bijzondere bijstand.

Wanneer de klachten werkgerelateerd zijn of een negatieve invloed hebben op uw functioneren daar, kunt u vragen of uw werkgever eventueel (een deel van) de kosten voor zijn of haar rekening wil nemen.