Verwijzers

Informatie voor verwijzers

U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. Verwijst u liever via een brief, dan dient deze aan een aantal eisen te voldoen.

Klik hier voor het verwijsformulier. Wanneer u dit invult, voldoet de verwijzing aan de voorwaarden.

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

  • Of het een verwijzing betreft naar Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.
  • Datum van de verwijzing: deze mag maximaal 6 maanden voor de datum van het eerste gesprek met de GGZ zorgverlener liggen en is minimaal gedateerd op de datum van dat eerste contact.
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening van de verwijzer en/of praktijkstempel
  • Vermoeden van een stoornis: welke stoornis vermoedt u? Wanneer u twijfelt of er sprake is van een stoornis, dan kunt u ons hierover consulteren.
  • Naam, adres, geboortedatum en sofinummer van de cliënt.