Bokspsychotherapie

Bij bokspsychotherapie worden evidence based behandeltechnieken, zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie, gecombineerd met technieken uit de bokssport. Bij het ECTV gebruiken we bokspsychotherapie (met name) ter ondersteuning van de behandeling van posttraumatische stress-stoornis en/of persisterende complexe rouw.

Mensen reageren verschillend op triggers die hen doen denken aan een traumatische ervaring of een (traumatisch) verlies. Als een trigger te overweldigend is, dan wordt (vaak onbewust) het dominante overlevingsmechanisme geactiveerd. Iemand kan bevriezen, vechten of vluchten (“fight, flight, freeze”). In deze staat van zijn kan er geen verwerking plaatsvinden. Tijdens traumabehandeling zien we vaak dat bevriezing plaatsvindt als iemand een beeld van vroeger oproept en zich bewust wordt van waar dat in het lichaam wordt gevoeld (angst, verdriet). Door te boksen bevrijd je je daaruit. Dan gaat het gevoel stromen en komen emoties los.

Bokspsychotherapie is ook helpend bij het gedoseerd leren voelen en toelaten van boosheid. Deelnemers geven aan dat zij door de therapie meer controle ervaren over hun boosheid en dat hun lijdensdruk er significant door is verminderd.

Hoewel niet het primaire doel van de therapie, geven deelnemers bovendien aan zich fitter en zelfverzekerder te voelen door de bokspsychotherapie.

De bokspsychotherapie wordt gegeven door GZ psycholoog Jantien Piekstra en bokstrainer Lucien Bendt. De behandeling is erg geschikt als aanvulling op een reeds lopende behandeling, zowel bij het ECTV als elders.