Behandeling

Nadat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts, kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Tijdens het eerste gesprek maken we samen een inventarisatie van uw klachten en bespreken we de achtergrond hiervan. Soms zijn meerdere sessies nodig om het probleem helemaal helder te krijgen. Er worden vragenlijsten afgenomen ter aanvulling op de diagnostiek.  Daarna wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen van de behandeling kort beschreven worden en van welke behandelvorm gebruik zal worden gemaakt. Dit laatste is altijd in overleg en samenspraak met u.

De behandeling bestaat in principe uit individuele gesprekken. Wanneer het helpend is voor uw herstel, wordt soms gevraagd uw partner of ander familielid, vriend of kennis mee te nemen naar een sessie. Vaak zal uw behandelaar u vragen ook thuis oefeningen te doen. Het streven is dat u zo snel mogelijk weer zonder hulp verder kunt.

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Bij enkelvoudige, weinig ernstige of complexe klachten kunnen wij u behandelen binnen de Basis GGZ. Een behandeling bestaat dan uit gemiddeld 5 tot (maximaal) 12 gesprekken. Bij meer ernstige en/of complexere problematiek bieden wij u een traject aan in de Specialistische GGZ. De duur van een behandeling hier varieert in tijd van enkele maanden tot meer dan een jaar. Consulten worden doorgaans eens per week of eens per twee weken ingepland. In overleg kan hier uiteraard van worden afgeweken.

Behandelvormen:

Behandelvormen waar wij veel gebruik van maken zijn onder andere:

cognitieve gedragstherapie

mindfulness

EMDR

Lichaamsgerichte therapie