Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldende middelen, zoals klei, verf en tekenmaterialen. Door middel van het maken van beelden, kan uiting worden gegeven aan gedachten, emoties, herinneringen of wensen. Op deze wijze kan de therapie helpen bij het verminderen of accepteren van problemen.

Beeldende therapie is niet gericht op het maken van een “mooi” beeld. Bij beeldende therapie gaat het om het uitdrukking geven aan datgene wat binnenin leeft, wat soms met woorden onvoldoende mogelijk is. Het is dus niet nodig dat u heel creatief bent of bijvoorbeeld goed kunt tekenen of schilderen.

Beeldende therapie is erg geschikt voor mensen die moeite hebben met het voelen van emoties, het uiten van emoties of met het ordenen van ervan en voor mensen die geneigd zijn om erg “in hun hoofd” te zitten.

Op donderdag 5 maart 2020 starten we met een rouwgroep bij het ECTV. Deze rouwgroep is bedoeld voor mensen die kampen met gecompliceerde rouwklachten na het verlies van een dierbare. De therapie bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers. Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u mailen naar info@ec-tv.nl.