Franziska Muller

Muziektherapeut

Mijn naam is Franziska Muller. Sinds begin 2018 werk ik als freelance muziektherapeut in een eigen praktijk – zowel met jongeren als ook volwassenen met psychische klachten zoals dwang, angst, depressie, trauma- en stressorgerelateerde problematiek.

Nadat ik mijn SPH diploma in Freiburg/Duitsland heb gehaald, heb ik muziektherapie in Berlijn gestudeerd en heb daarna 5 jaar in een organisatie gewerkt die sociaal-therapeutisch woongroepen/begeleid wonen aanbiedt voor mensen met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek.

Het leren omgaan met traumaklachten was voor bijna alle bewoners een belangrijk onderdeel van hun behandeling en het raakte me op een bijzondere manier om te zien hoe mooi muziek bij kon dragen aan het therapeutisch proces van herstel. Soms kan het verwoorden van je gevoelens en klachten nog te confronterend zijn, onveilig en te pijnlijk. En door het verliezen van veiligheid als basisgevoel is vertrouwen in een ander maar ook in jezelf erg moeilijk.

Hier sluit communicatie en contact door muziek heel goed aan. Praten in muziektherapie staat niet centraal, maar het handelen en ervaren juist wel. Hierbij kijk ik samen met jou naar jouw basisgevoel en basisveiligheid. Wat is er nodig om je weer veilig te voelen en je grenzen goed aan te voelen, serieus te nemen en op een gezonde manier te bewaken.

<<< ga terug