«

»

Vergoedingen 2024

Het ECTV heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent echter niet dat de zorg bij ons niet wordt vergoed. Met een restitutiepolis wordt doorgaans de volledige behandeling of een groot deel hiervan alsnog vergoed.

Wij adviseren u om goed te checken hoe u verzekerd bent voor zorg binnen de (ongecontracteerde) GGZ en welk deel van de kosten van de behandeling u vergoed krijgt.

Kijk hier voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar en alle polissen in 2024: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

Volgens deze website zijn de beste polissen voor vergoeding binnen de (ongecontracteerde) GGZ: Menzis Basis vrij & ASR Eigen Keuze.

Klik hier voor meer informatie over contractvrije psychologen: https://contractvrijepsycholoog.nl/over/