Psychologische zorg

Kosten en vergoedingen per 1-1-2023

In 2023 werken wij, net als in 2022, weer volgens de voorwaarden van het Zorgprestatiemodel. In dit model wordt gedeclareerd per contactmoment. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier

Het ECTV werkt ook in 2023 volledig contractvrij. Wij hebben dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent echter niet dat u geen recht heeft op een vergoeding van de zorg! Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de aard van uw polis (natura- of restitutiepolis), krijgt u nog steeds tussen de 50% en 100% vergoed van het maximale NZA-tarief. Let op! Per 2023 zijn er enkele zorgverzekeraars die ervoor hebben gekozen om ongecontracteerde zorg niet meer te vergoeden en zo een einde te maken aan de vrije zorgkeuze van hun klanten! Check daarom goed uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw specifieke situatie.

Onverzekerde zorg

Net als in voorgaande jaren heeft u alleen recht op een vergoeding van de behandelkosten wanneer er sprake is van een psychische stoornis waarvoor een diagnose gesteld kan worden binnen de DSM-5. U heeft in dit geval ook altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Voor psychische klachten waarbij geen sprake is van een officiƫle diagnose komt u helaas niet in aanmerking voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt er in dat geval ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De kosten bedragen dan 105 euro per 45 minuten (vrijgesteld van BTW). Dit betreft ons gereduceerde tarief, uitsluitend voor particulieren waarbij geen diagnose gesteld kan worden (in alle andere gevallen hanteren wij het Nza-tarief). Indien uw werkgever de kosten van uw behandeling betaald geldt ons normale tarief van 130 euro (exclusief BTW). Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts.


Niet nagekomen afspraken

Afspraken die u niet kunt nakomen, kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, moeten wij helaas gedeeltelijk in rekening brengen. De kosten hiervan bedragen 59 euro. Deze kosten dient u zelf te betalen en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kosten en vergoedingen voor Overige zorg