Psychologische zorg

Gecontracteerde zorg

Voor 2021 hebben wij een contract afgesloten met Achmea: hieronder vallen De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO.


Bij deze verzekeraars geldt een volledige vergoeding binnen zowel de Basis- als de Specialistische GGZ. De rekening sturen wij na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houd qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico en eventueel het vrijwillige eigen risico.

Bent u verzekerd bij een verzekeraar met wie wij geen contract hebben, kijk dan voor meer informatie over de vergoeding onder het kopje “ongecontracteerde zorg”.
Ongecontracteerde zorg

Ook wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling bij ons (gedeeltelijk) vergoed. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling nog steeds gedeeltelijk vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80% van het maximale NZA-tarief. Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden. Bij sommige verzekeraars moet u eerst toestemming vragen voor behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Check ook dit goed en vraag of u de bevestiging schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) kunt ontvangen. Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons een nota. Deze dient u zelf aan ons te voldoen. De nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van hen dan zo spoedig mogelijk het bedrag terug waar u recht op heeft. In het geval van SGGZ kunt u per sessie een voorschot te betalen (via automatische incasso), om hoge kosten na afloop van de behandeling te voorkomen. Het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend met de uiteindelijke rekening.

Wanneer de klachten werkgerelateerd zijn of een negatieve invloed hebben op uw functioneren daar, kunt u ook vragen of uw werkgever (een deel van) de kosten voor zijn of haar rekening zou kunnen nemen. Wilt u de behandeling zelf betalen, dan is dat ook mogelijk. De kosten bedragen dan 100 euro per consult. Zowel bij betaling door uw werkgever als door uzelf, heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding voor psychologische zorg in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een DSM-V-stoornis (bijvoorbeeld een
posttraumatische stress-stoornis, angststoornis of een depressieve stoornis). Deze kan worden vastgesteld door uw behandelaar tijdens de intakefase van de behandeling. Bepaalde stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding (waaronder aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, enkelvoudige fobieën, relatie problemen en werkgerelateerde problematiek). Verder heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Wanneer deze in ons bezit is kunnen we u uitnodigen voor een afspraak of u op de wachtlijst plaatsen.

Niet nagekomen afspraken

IVM CORONAVIRUS WORDEN ER VOORLOPIG GEEN NO-SHOW KOSTEN DOORBEREKEND BIJ TE LATE AFZEGGING VAN AFSPRAKEN TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF MILDE SYMPTOMEN. BIJ TE LATE AFZEGGING OM ANDERE REDENEN, WORDEN ER WEL NO-SHOW KOSTEN IN REKENING GEBRACHT.

Afspraken die u niet kunt nakomen, kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, moeten wij helaas gedeeltelijk in rekening brengen. De kosten hiervan bedragen 50 euro. Deze kosten dient u zelf te betalen en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kosten en vergoedingen voor Overige zorg